Zoom Media – firma producencka Łukasza Karwowskiego.
Założona 18 lat temu, zajmuje się produkcją reklam TV i filmów fabularnych.

www.zoommedia.pl